Các Loại Trà

 Trà Hoa Cỏ Khô  Trà Hoa Cỏ Khô
85,000₫
 Trà Hoa Cúc Hoàng Kim  Trà Hoa Cúc Hoàng Kim
140,000₫