Các Loại Khô

 Khô Bò Cây Mềm Khô Bò Cây Mềm
150,000₫
 Khô Bò Cục Cari Lá Chanh Khô Bò Cục Cari Lá Chanh
175,000₫
 Khô Bò Miếng Hồng Ngự Khô Bò Miếng Hồng Ngự
140,000₫
 Khô Bò Que Mềm Lá Chanh Khô Bò Que Mềm Lá Chanh
172,000₫
 Khô Bò Vụn Cháy Tỏi Khô Bò Vụn Cháy Tỏi
145,000₫
 Khô Cá Chình Sợi Khô Cá Chình Sợi
198,000₫
 Khô Cá Chình Uớp Sate (HongKong) Khô Cá Chình Uớp Sate (HongKong)
110,000₫
 Khô Cá Thiều Khô Cá Thiều
110,000₫
 Khô Gà ( Lá Chanh/ Cay ) Khô Gà ( Lá Chanh/ Cay )
40,000₫
 Khô Heo Cháy Tỏi Khô Heo Cháy Tỏi
45,000₫
 Khô Mực Hấp Nước Dừa Khô Mực Hấp Nước Dừa
140,000₫
 Khô Mực Tẩm Khô Mực Tẩm
150,000₫
 Tớp mỡ chiên nước mắm Tớp mỡ chiên nước mắm
49,000₫