Các Loại Khô

 Khô Bò Cục Cari Lá Chanh Khô Bò Cục Cari Lá Chanh
175,000₫
 Khô Bò Miếng Giòn Hồng Ngự Khô Bò Miếng Giòn Hồng Ngự
130,000₫
 Khô Bò Miếng Sốt Chanh Khô Bò Miếng Sốt Chanh
165,000₫
 Khô Bò Que Mềm Khô Bò Que Mềm
140,000₫
 Khô Bò Que Mềm Lá Chanh Khô Bò Que Mềm Lá Chanh
165,000₫
 Khô Bò Sợi Khô Bò Sợi
135,000₫

Khô Bò Sợi

135,000₫

 Khô Bò Vụn Cháy Tỏi Khô Bò Vụn Cháy Tỏi
155,000₫
 Khô Cá Chình Sợi Khô Cá Chình Sợi
198,000₫
 Khô Cá Chình Uớp Sate (HongKong) Khô Cá Chình Uớp Sate (HongKong)
110,000₫
 Khô Cá Thiều Khô Cá Thiều
120,000₫
 Khô Gà Khô Gà
35,000₫

Khô Gà

35,000₫

 Khô Heo Cháy Tỏi Khô Heo Cháy Tỏi
40,000₫
 Khô Mực Hấp Nước Dừa Khô Mực Hấp Nước Dừa
130,000₫
 Khô Mực Tẩm Khô Mực Tẩm
158,000₫
 Mực Cán Chấm Sốt TomYum Mực Cán Chấm Sốt TomYum
145,000₫
 Mực Sợi Sốt Chanh TomYum Mực Sợi Sốt Chanh TomYum
115,000₫
 Tớp mỡ chiên nước mắm Tớp mỡ chiên nước mắm
49,000₫