Các Loại Cơm Cháy

 Cơm Cháy  Gạo Lức Sấy Chà Bông  Cơm Cháy  Gạo Lức Sấy Chà Bông
50,000₫
 Cơm Cháy Chà Bông Trứng Muối  Cơm Cháy Chà Bông Trứng Muối
148,000₫
 Cơm Cháy Chiên Giòn Mắm Cay  Cơm Cháy Chiên Giòn Mắm Cay
58,000₫
 Cơm Cháy Nước Mắm  Cơm Cháy Nước Mắm
38,000₫
-19%
 Cơm Cháy Nước Mắm và Khô Gà. ( Hủ )  Cơm Cháy Nước Mắm và Khô Gà. ( Hủ )
65,000₫ 80,000₫
 Cơm Cháy Siêu Chà Bông  Cơm Cháy Siêu Chà Bông
115,000₫
 Gạo Lức Rong Biển Sấy  Gạo Lức Rong Biển Sấy
64,000₫
 Quẩy chiên  Quẩy chiên
48,000₫

Quẩy chiên

48,000₫