Giao hàng toàn quốc. Có nhận giao hàng đi USA,Canada và các nước khác.