Socola trà sữa trân châu

Trạng thái: Còn hàng
Sự hoà quyện "đỉnh kout" giữa socola đường đen vô cùng đậm vị (đặc sản của Đài Loan bảo đảm không nơi đâu làm đường đen ngon bằng) và nhân trân châu dẻo dẻo rất ngon. Nguyên viên trân châu...
- +

Sự hoà quyện "đỉnh kout" giữa socola đường đen vô cùng đậm vị (đặc sản của Đài Loan bảo đảm không nơi đâu làm đường đen ngon bằng) và nhân trân châu dẻo dẻo rất ngon. Nguyên viên trân châu thiệt, ngọt thanh, dẻo dai y như trong ly trà sữa tại Đài luôn ạ.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây