Nui Chiên Mắm Cay

Trạng thái: Còn hàng
Nui chiên mắm cay  Cả một bầu trời tuổi thơ lùa về cứ tan học về lại nguyên đám chạy ra bà gánh mua hôm bánh bao hôm nui chiên về nhà ăn. Cứ ăn miết cả thời học sinh nhưng lớn...
- +

Nui chiên mắm cay 
Cả một bầu trời tuổi thơ lùa về cứ tan học về lại nguyên đám chạy ra bà gánh mua hôm bánh bao hôm nui chiên về nhà ăn.
Cứ ăn miết cả thời học sinh nhưng lớn lên lại ít dần... bây giờ mới thấy lại làm nhớ thời gian hồn nhiên.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây