Hồng treo gió

Trạng thái: Còn hàng
Hồng vuông đồng ngọt thanh có màu vàng lợt trong tự nhiên, bên trong nó mềm dẻo như đang dùng trái tươi và đặc biệt lớp vỏ ngoài có độ dòn sực sực và dai nhẹ, không ngọt nhiều -...
- +

Hồng vuông đồng ngọt thanh có màu vàng lợt trong tự nhiên, bên trong nó mềm dẻo như đang dùng trái tươi và đặc biệt lớp vỏ ngoài có độ dòn sực sực và dai nhẹ, không ngọt nhiều - không bị dẻo cứng khi dùng lạnh và khi để đông ăn rất đã nha

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây