Chuối mật mè sấy dẻo

Trạng thái: Còn hàng
Bảo quản ngăn mát màu đẹp và tươi lâu sẽ dẻo cứng hết lạnh dẻo mềm lại bình thường Bảo quản ở ngoài được 1 tháng chuối sẽ ra mật nhiều hơn và sẽ đậm màu chứ không hư nhé.
- +
🚫 Bảo quản ngăn mát màu đẹp và tươi lâu sẽ dẻo cứng hết lạnh dẻo mềm lại bình thường
🚫 Bảo quản ở ngoài được 1 tháng chuối sẽ ra mật nhiều hơn và sẽ đậm màu chứ không hư nhé.
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây