Ăn vặt chú mạnh

17/09/2020
Ăn vặt chú mạnh

Ăn vặt chú Mạnh được thành lập năm 2017

Ăn vặt chú Mạnh là cửa hàng chuyên cung cấp các lọại thực phẩm sạch tốt cho sức khoẻ phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Đa dạng thực phẩm trong và ngoài nước không  ngừng tiềm kiếm những món mới đem tới khách hàng đặc biệt luôn chú trọng an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng mỗi ngày 

Các tin khác