Thức uống

 Nước Sâm Đường Phèn  Nước Sâm Đường Phèn
18,000₫
 Trà Sữa  Trà Sữa
18,000₫

Trà Sữa

18,000₫