Thức uống

 Đá Me  Đá Me
85,000₫

Đá Me

85,000₫

 Nước Sâm Bông Cúc  Nước Sâm Bông Cúc
18,000₫
 Thạch Bòn Bon Đá Tuyết HongKong  Thạch Bòn Bon Đá Tuyết HongKong
95,000₫
 Trà Sữa  Trà Sữa
25,000₫

Trà Sữa

25,000₫

 Trà Vải  Trà Vải
28,000₫

Trà Vải

28,000₫