Mứt trái cây

 Mứt Cóc Rim Muối Ớt  Mứt Cóc Rim Muối Ớt
85,000₫
 Mứt Mãng Cầu Rim Muối Ớt  Mứt Mãng Cầu Rim Muối Ớt
90,000₫