Kẹo

 Chocolate đồng tiền tuổi thơ  Chocolate đồng tiền tuổi thơ
90,000₫
 Kẹo Dẻo Hàn Quốc Admix  Kẹo Dẻo Hàn Quốc Admix
80,000₫
 Kẹo Sữa Bò HongKong  Kẹo Sữa Bò HongKong
99,000₫
 Milo Cube (Kẹo Milo)  Milo Cube (Kẹo Milo)
108,000₫
 Thạch Bòn Bon Đá Tuyết HongKong  Thạch Bòn Bon Đá Tuyết HongKong
95,000₫
 Xí Muội Hoa Mai Thailand  Xí Muội Hoa Mai Thailand
25,000₫
 Xí Muội Oliu  Xí Muội Oliu
50,000₫
 Xí Muội Que (HongKong)  Xí Muội Que (HongKong)
99,000₫